Kopen/verkopen van een huis

Naast de makelaar die veelal de koop/verkoop begeleidt speelt de notaris een belangrijke rol bij de overdracht van uw woning. Is er geen makelaar bij de verkoop betrokken, dan dient u, of de notaris, een koopovereenkomst op te maken, in verband met de 3 dagen bedenktijd die op koop van woningen van toepassing is.

Nadat er een koopovereenkomst is getekend wordt er voor de leveringsdatum een ontwerp van de akte van levering, veelal met het ontwerp van de hypotheekakte en de financiële eindafrekeningen (inhoudende het betalingsverloop zoals de betaling van de koopsom, kosten, lastenverrekeningen, makelaarscourtage e.d.) aan partijen gezonden.

Vragen? Bel gerust voor nadere kosteloze informatie.

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

menu