Uitkering gelden

“Wanneer mag de notaris de gelden, die hij in het kader van een vastgoedtransactie onder zich heeft, uitbetalen?”

Deze vraag wordt veelvuldig gesteld en het bestuur van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) heeft hiervoor een duidelijke beleidsregel opgesteld. Deze beleidsregel wordt door ons kantoor nageleefd.

De beleidsregel luidt als volgt:
Bij een levering van een registergoed en de vestiging van een beperkt recht daarop, dient de notaris te wachten met het uitbetalen van de gelden die in dat verband in zijn handen zijn gestort totdat uit een narecherche in de openbare registers is gebleken dat er geen eerder ingeschreven beslagen en hypotheken aan de transactie in de weg kunnen staan.

Gebruikelijk is dat de koper van een registergoed de koopsom in handen van de notaris stort. Bij een levering van een registergoed plegen verkoper en koper met elkaar overeen te komen dat de levering vrij van hypotheken en beslagen plaats zal vinden. Volgens het arrest van de Hoge Raad van 30 januari 1981, NJ 1982, 56 (Baarns beslag) mag de notaris in dat geval de tegenprestatie van de koper pas ter beschikking stellen van diens wederpartij nadat hij heeft gecontroleerd dat de levering inderdaad vrij van hypotheken en beslagen heeft plaatsgevonden. Een correcte narecherche zal moeten uitwijzen of hieraan is voldaan.

Wanneer de notaris kan uitbetalen, hangt dus af van het tijdstip, waarop de narecherche een actueel beeld geeft van hypotheken en beslagen die aan de koper kunnen worden tegengeworpen. Dit tijdstip hangt af van de snelheid, waarmee het Kadaster aangeboden hypotheken en beslagen signaleert. De notaris dient de termijn af te wachten die het Kadaster daarvoor maximaal nodig heeft. Het Kadaster heeft aangegeven dat beslagen binnen 1,5 uur gesignaleerd moeten worden, echter de signaleringstermijn voor hypotheken is langer. Het kadaster geeft aan dat pas de volgende werkdag na aanbieding zekerheid bestaat dat deze akten zijn gesignaleerd. Dat betekent dat wij pas de volgende werkdag vanaf 10.30 kunnen zien of eerder aangeboden beslagen en hypotheekakten zijn verwerkt. De gelden zullen na aktepassering zo spoedig mogelijk worden overgemaakt, veelal in verband met de uitvoering van de notariële beleidsregel de tweede werkdag volgende op de dag van afwikkeling.

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

menu