FR900X300

Voor veel persoonlijke zaken, zoals het opmaken van een testament, het regelen van voogdij, het opstellen van een samenlevingscontract, een bewind instellen over het vermogen van iemand, het opmaken van een verklaring van erfrecht terzake van het overlijden van iemand, het opmaken – en indienen van een aangifte erfbelasting na overlijden, maar ook bij het opmaken van akten van verdeling na overlijden, echtscheiding of ontbinding samenwoning kunt u terecht op ons kantoor.

menu