Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden, die mede onze aansprakelijkheid beperken, van toepassing.
U kunt onze algemene voorwaarden hier downloaden.

AV Notaris Slagman 2019

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De afspraken hoe wij omgaan met persoonsgegevens zijn vastgelegd in een privacyverklaring. In de verklaring staat bijvoorbeeld opgenomen hoe wij omgaan met het verwerken van de persoonsgegevens, hoe wij deze gegevens beschermen en wat de procedure betreft bij het constateren van een datalek.

Met de nieuwe privacywetgeving worden uw persoonlijke gegevens beter beschermd. Ons privacybeleid voldoet aan de nieuwe privacyregels, daarmee zijn uw gegevens bij ons in vertrouwde handen. Zorgvuldigheid staat daarin altijd centraal.

Hier vindt u de door ons opgestelde privacyverklaring.

 

menu