• januari

    3

    2018
Nieuw huwelijksvermogensrecht in 2018

Nieuw huwelijksvermogensrecht in 2018

Nieuw huwelijksvermogensrecht in 2018!

Per 1 januari 2018 is het huwelijksvermogenrecht aangepast met bijbehorende gevolgen voor diegenen die na 1 januari 2018 trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Beperkte gemeenschap van goederen 

In 2017 was het nog de standaard dat bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap een algehele gemeenschap van goederen bestond. Dit hield in dat bezittingen en schulden die de echtgenoten en/of partners voor en tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap verkregen automatisch tot de gemeenschap van goederen behoorden.

In het huwelijksvermogensrecht nu vallen alleen de goederen die de echtgenoten tijdens het huwelijk verkrijgen in de gemeenschap van goederen. Het vermogen van voor het huwelijk of geregistreerd parnterschap valt alleen dan in de gemeenschap van goederen indien echtgenoten of partners als voor het huwelijk of partnerschap ook al van hen samen was.

De aanpassing van het huwelijksvermogensrecht is vanuit het idee dat alleen dat wat door inspanning van beide partijen is verworven tijdens huwelijk of partnerschap ook behoort tot de gemeenschap van goederen van hen beiden.

Vanaf 1 januari 2018 ontstaat er dus een beperkte gemeenschap van goederen bij huwelijk of geregistreerd partnerschap. Wie nog wel graag een algehele gemeenschap van goederen wil zal dit middels huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden moeten regelen.

Onderneming

Voor een echtgenoot of partner die tevens ondernemer is betekent dit als een echtgenoot reeds voor het huwelijk of partnerschap een onderneming had, deze onderneming buiten de beperkte gemeenschap valt. Het nieuwe huwelijksvermogensrecht bepaalt echter dat de gemeenschap recht heeft op een redelijke vergoeding voor de arbeid die de echtgenoot tijdens het huwelijk in de onderneming verricht. De hoogte van ‘een redelijke vergoeding’ staat niet vast en is op dit moment ook nog niet helder. Deze open norm zal vast worden ingekleurd naarmate hierover procedures gevoerd gaan worden.

Erfrecht

Vanaf 1 januari 2018 ontstaan er bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap als het ware drie vermogens: de twee gescheiden vermogens van de echtgenoten en het vermogen van hen samen.

Zoals hiervoor besproken behoort vermogen van voor het huwelijk of partnerschap privé ook na aangaan van een huwelijk of partnerschap tot het eigen vermogen van een partij. Ook alles wat verkregen wordt uit een erfenis of schenking behoort tot dit eigen vermogen. Voorheen was een uitsluitingsclausule nodig om ervoor te zorgen dat een erfenis of schenking niet in de gemeenschap van goederen zou vallen. Deze uitsluitingsclausule is nog steeds zinvol indien er sprake is van huwelijkse voorwaarden waarin staat opgenomen dat erfenissen en schenkingen tot de gemeenschap van goederen behoort.

Dat brengt dan ook direct met zich mee dat er nu sprake kan zijn van insluitingsclausules, waarin men – in een testament – kan opnemen dat hun nalatenschap of gift wel in een gemeenschap van goederen zal vallen.

‘Bewijsplicht’

Als er discussie ontstaat en onduidelijkheid bestaat over de omvang van de beperkte gemeenschap van goederen, moet kunnen worden aangetoond welke goederen wel en niet in de gemeenschap van echtgenoten of partners vallen. Het uitgangspunt is dat als een echtgenoot of partner niet kan bewijzen dat een goed tot zijn eigen vermogen behoort, dan is het gevolg dat dit goed wel tot de gemeenschap behoort.

Wilt u meer informatie of specifiek weten wat dit betekent voor uw situatie? Neem dan gerust contact met ons kantoor op. Onze (kandidaat-) notaris informeert u graag!

voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van de KNB.

Telefoon:
058 212 00 22

Postadres:
Postbus 1105
8900 CC Leeuwarden

Volg ons

Zo ontvangt u het laatste nieuws over ons kantoor en over onze branche.

Laatste nieuws

menu