• oktober

    6

    2014

De executoriale verkoop van onroerende zaken wordt toegankelijker gemaakt

Op 30 september heeft de Eerste Kamer der Staten Generaal het wetsvoorstel 33.484 om executoriale verkopen transparanter en toegankelijker te maken, als hamerstuk afgehandeld. De gewijzigde wet maakt in het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Wetboek Rv) en het Burgerlijk Wetboek (BW) een executoriale veiling van onroerende zaken, in het bijzonder woonpanden, transparanter en voor een breder publiek toegankelijk door het bieden via internet mogelijk te maken. Hierdoor wordt de opbrengst van de verkoop van onroerende zaken verhoogd.

De gewijzigde wet maakt in het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Wetboek Rv) en het Burgerlijk Wetboek (BW) een executoriale veiling van onroerende zaken, in het bijzonder woonpanden, transparanter en voor een breder publiek toegankelijk door het bieden via internet mogelijk te maken. Hierdoor wordt de opbrengst van de verkoop van onroerende zaken verhoogd.Hiertoe worden enige wettelijke bepalingen gewijzigd, onder andere teneinde onderhandse verkoop te bevorderen (hogere opbrengst) en de problematiek van de onbekende huurder te regelen (d.i. de huurder en onderhuurder met wier huur de koper van het pand eerst na de veiling geconfronteerd wordt; het verlof tot ontruiming kan thans alleen door de hypotheekhouder worden gevraagd; het huurbeding dient ook door de koper te kunnen worden ingeroepen).

Een executoriale verkoop vindt voortaan, na aankondiging en vermelding van de veilingvoorwaarden op internet, alleen in een veilingzaal, alleen via internet of tegelijkertijd in de zaal en via internet plaats. De veilingkosten worden voortaan beter verdeeld tussen de koper en verkoper en het risico bij koop van een woning op de executieveiling gaat pas over na inschrijving van het proces-verbaal in de openbare registers voor registergoederen, terwijl dat thans het moment van gunning is. De ontruimingstermijn wordt teruggebracht van maximaal 1 jaar naar 3 maanden en ook wordt het makkelijker om onrechtmatige bewoners te verwijderen.

Daarnaast moeten de hypotheekgever en de gebruikers van de woning verplicht meewerken aan bezichtigingen. Bepaalde proceshandelingen kunnen voortaan niet alleen door een advocaat maar ook door een notaris worden verricht. De hypotheekhouder, de hypotheekgever en de executoriale beslaglegger kunnen ook vragen om onderhandse verkoop.

Telefoon:
058 212 00 22

Postadres:
Postbus 1105
8900 CC Leeuwarden

Volg ons

Zo ontvangt u het laatste nieuws over ons kantoor en over onze branche.

Laatste nieuws

menu