• oktober

      6

      2014

    De executoriale verkoop van onroerende zaken wordt toegankelijker gemaakt

    Op 30 september heeft de Eerste Kamer der Staten Generaal het wetsvoorstel 33.484 om executoriale verkopen transparanter en toegankelijker te maken, als hamerstuk afgehandeld. De gewijzigde wet maakt in het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Wetboek Rv) en het Burgerlijk Wetboek (BW) een executoriale veiling van onroerende zaken, in het bijzonder woonpanden, transparanter en voor een

Telefoon:
058 212 00 22

Postadres:
Postbus 1105
8900 CC Leeuwarden

Volg ons

Zo ontvangt u het laatste nieuws over ons kantoor en over onze branche.

Laatste nieuws

menu